Moleben k Nejsvětější Trojici

Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. L: Amen. K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, kt... Čti dále...

Moleben k Božímu milosrdenství

Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. L: Amen. K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, kt... Čti dále...

Moleben za jednotu církve Kristovy

Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. L: Amen. K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, kt... Čti dále...

Kající moleben ke Kristu Spasiteli

Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. L: Amen. K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, kt... Čti dále...

Moleben k dítěti Ježíši

Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. L: Amen. K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, kt... Čti dále...

Moleben k Svatému Duchu

Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. L: Amen. K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, kt... Čti dále...

Moleben k Panně Marii Fatimské

Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. L: Amen. K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, kt... Čti dále...

Moleben za zesnulé

Obvyklý začátekK: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.L: Amen. K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, kter... Čti dále...

Panychida: bohoslužba za zemřelé

Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. L: Amen. K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, kt... Čti dále...